Меню
Страници

Въпроси

Какво трябва да направя, за да се подобрят нещата в нашата сграда (комплекс, вход)?

Достатъчно е едно телефонно обаждане от Ваша страна! Ние ще  Ви предложим набор от услуги съобразно Вашите нужди.

Каква е цената на услугата?

Цената се формира в зависимост от набора услуги желани от Вас. Ще изготвим индивидуална оферта за Вашите нужди.

Ние сме в състояние да предоставим всички необходими услуги по поддържане на общите части на вашата сграда. Годишната такса за тази услуга се изчислява в съответствие с общата площ (застроена площ и общи части) на вашия апартамент и характеристиката на общите части. Таксата трябва да бъде заплатена авансово, при сключване на споразумението за поддръжка на общи части. Ако сградата, в която се намира вашия апартамен разполага например с басейн, то таксата за поддръжка на общи части ще бъде малко по-висока, поради възникването на допълнителни разходи по поддръжка на басейна.Таксата за поддръжка на общи части също така покрива сметките за осветление, електричество и почистване на общите части, поддръжката и почистването на асансьор и стълбище, поддръжката на зелените площи на комплекса (ако има такива), организирането на ремонтни дейности (ако е необходимо).

Каква гаранция предлагате?

Подписва се двустранен договор между Общото събрание и Home Care. В договора са ясно формулирани всички задължения и на двете страни и съответните санкции при неизпълнението им .
Сигурност, стабилност и устойчивост на финансовото планиране.
Прозрачност при осъществяването на разходния бюджет.
Високо качество и постоянен контрол на предоставените от нас услуги.

С какво ще ни помогнете?

Ние ще съдействаме да увеличите сигурността във вашата сграда в режим на етажна собственост като се придържате към дълготрайно финансово планиране.
Да затвърдите събираемостта на режийните, чрез практическо приложение на правилата на закона, да създадете правила, еднакви за всички.
Да запазите достижими вноските за Вашите съкооператори, но в никакъв случай за сметка на качеството и пълнотата на текущото обслужване.

Каква е таксата на Home Care:

Нашата такса за управление не е фиксирана. Тя се определя на база заявени услуги,честота на дадените услуги и обем на обекта.

Какви са предлаганите услуги:

Управление на общите части. Експертна техническа и санитарна поддръжка на общите части на сградите в режим на етажна собственост
Пълно счетоводство на приходно-разходния баланс по режийното обслужване
Вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост
Управление на общото отопление
Управление на общата газ
Управление на общата вода
Услуги по почистване
Поддръжка на асансьора
Поддръжa
Касиер
Охрана, портиер, видеонаблюдение, контрол на достъпа
Озеленяване
Застраховки при преференциални условия и цени
Административен и сервизен регистър и база данни на сградата
Юридическа обезпеченост
Пожароизвестяване

Сключва ли се договор за управление ?

Ние предлагаме стандартен договор за Управление на етажна собственост, който да се подпише от собствениците в сградата. В нашия договор няма каквито и да било такси и неустойки при предсрочно прекратяване от страна на общността на собствениците. Това е нашата гаранция, че разчитаме изцяло на нашия професионализъм и добра работа да поддържаме клиентите си доволни от взаимоотношенията с нас.

Какво се изисква от нас като клиенти?

Дружеството за управление е задължено да предостави следното:
Организиране на едно общо събрание годишно, на което ние ще обсъдим състоянието на общността, предложения, искани промени, ще бъде приет отчета за предишната година и одобрен бюджета (предполагаемия) за следващата
Да осигури телефонна линия за получаване на сигнали от съседи и търговски запитвания
Прозрачно и публично счетоводство. Всеки съсед има достъп до статуса на счетоводсвото и транзакциите на етажната собственост, както и договорите с доставчици
Осигуряване на предпочетения от клиента пакет услуги
Редовна инспекция на качеството на изпълнение на услугите
Текущ контрол върху техническото състояние на общите части в режим на етажна собственост
Периодичен отчет пред Управителния съвет за протичането на отношенията, свързани с предлаганата услуга, възникването и решаването на проблеми
Подбор и замяна на изпълнители спрямо качеството на изпълняване на задълженията им

Какво означава управление на сгради?

Почистването на сгради не е управление на сгради
Да управляваш сграда или вход е отговорна задача За управлението е необходима професионална организация и стабилен финансов, времеви и човешки ресурс.

Защо да изберем Home Care?

Избирането на правилната компания за управление на Вашата сграда е важно решение.
Вие получавате опита на компанията, която е постигнала развитие  в течение на последните години, в един непознаващ услугата Управление пазар.
Вие се възползвате от професионализъм – всички ключови служители в Home Care – Управление на имоти са били с фирмата вече повече от пет години.
Вие получавате достъп до предварително проверени данни на изпълнители и доставчици, за да се гарантират добри цени и перфектно качество.
Вие получавате договори и спецификации, касаещи управляваната от Вас етажна собственост, според нуждите Ви.
Вие работите с  добре обучен персонал, ангажиран с качество на обслужването