Меню
Страници
Интервю: Дамите във ФМ бизнеса

Интервю: Дамите във ФМ бизнеса

Най-голямото предизвикателство е съчетаването
на бизнес отговорностите и семейните ангажименти

Десислава Фераджиева, управител на „Хом Кеър БГ“  ЕООД

Професионализмът няма пол

Как преминава един Ваш ден като управител на фасилити и пропърти мениджмънт компания?

Изключвайки семейните  ми задължения, защото освен управител на фирма, съм и майка, пристигайки в офиса започвам с оперативка с колегите по офиси. Дискутират се оперативните задачи с приоритет, преглеждам доклад от финансовия отдел, предстоящи плащания, очаквани приходи,салда

Следобед планирам срещи с нови клиенти, с корпоративни клиенти, правя огледи на комплексите, които управляваме. Това е и времето, когато се коментира и се подготвя документацията за новите търгове и
оферти, които са изпратени к ъм нас,преглед на пощата.С  две думи може да се каже,
че програмата  ми е доста  натоварена и предварително планирана.

Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
 
За мен това е динамичен сектор в който Професионализма няма пол.Трудности за това, че съм жена, нямам. Напротив,  мисля, че хората го приемат доста положително. За годините, през които работя в бранша, смятам,  че
доста  добре разбирам от всички детайли  на дейността и не съм усетила  по никак ъв начин пренебрежение  или съмнение, че може би няма да е качествена услугата, тъй като съм жена. . Всеки оценява колегите, партньорите
и конкуренцията по извършената  работа  и постигнатите резултати. Всеки от половете има преимущества,  съчетаването им при работа е професионализъм.,

Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?

За мен най- голямото предизвикателство е обучаването на кадрите.  До момента  не съм срещала човек, който да наема, и от ден първи да е професионалист. Според мен един кадър
се обучава минимум 3 години и това е процес, който ми отнема  доста  ресурс, доверие, енергия и време.

Второ  по-голямо предизвикателство за мен е развиването  на услугата Професионален Домоуправител в България по европейски стандарт: Това, което искам да постигна  е да затворя цик ъла в един комплекс или в един вход. Така, както в чужбина се доверяват изцяло и за всичко на Професионалния си  Домоуправител, по същия начин хората в управляваните
от нас кооперации да се обръщат за всичко към нас: от поддръжката и управлението на сградата  допринасящо за ежедневния им комфорт до индивидуалните им нужди от покупко – продажби на апартаменти,наемане  и отдаване,ремонти,почиствания,застраховки, доставка на цветя,  организиране на почивка и други. Предоставям  не само фасилити услуги на бизнес сгради (това, което аз разбирам под фасилити е цялата  организация и техническа поддръжка основно), но и услугите като се започне от озеленяване, поддръжка на асансьори, охрана, пожароизвестяване, абсолютно всичко. Единствените подизпълнители, които ползваме, са алпинистите (за почистване)  за всичко друго работя  със свои кадри.90% от клиентите, които  ни търсят, са наясно, че имат нужда от нас.
Цялостната концепция е всички нужди от ежедневието на хората,  да имат гарантирано качество, както и коректни доставчици който да са контролирани от професионалист.

И третото  ми голямо предизвикателство, което е по- трудно за една жена, е съчетаването на бизнес отговорностите  и семейните ангажименти.

Имате ли предпочитания  дали ще наемете мъже  или жени в компанията, или всичко зависи от впечатлението, което са Ви направили?

Решението ми зависи от впечатлението, което са ми направили по време  на интервюто, разбира се, винаги взимам в предвид и семейния статус на жените. Тъй като нашия бранш, бих казала,предполага съдействие,съпричастност и човешки ресурс на разположение понякога и извън рамките на работния  ден при възникнал проблем  за клиента.И въпреки това отново
ще кажа че Професионализма няма пол. Офисите ни в Бургас и Слънчев бряг се ръководят от жени. Определящото впечатлението и способностите на кандидатите.

Смятате ли, че през последните години има по-голяма разпознаваемост на услугите, които предлагате на клиентите?

Да, определено има много сериозно развитие в ноу-хау, което са придобили самите клиенти. Ако преди време  давахме
интервюта и обяснявахме какви са плюсовете от професионален домоуправител или от мениджър, в момента бих казала, че 90% от клиентите, които ни търсят,  са наясно, че имат нужда от нас. Остава  проблемът за това,  кой да изберат и все още смятам, че не осъзнават, че ниската цената не гарантира  високо качество. В повечето случай редуцирането на услугите за сметка  на ниската цена рефлектира  върху качеството.

Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование  и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?

Според мен е необходима законодателна промяна. Когато има правилен закон нещата се случват, хората биха били стриктни, нашата работа би била по- успешна и съответно хората ще виждат по- голям смисъл в цялата тази организация. Смятам, че трябва да има малко повече информация и комуникация по повод на промените в законодателната област, които се случват, за да са наясно хората,  за да могат сами да ни търсят, знаейки какви биха били последствията. Радвам се, че има програми за обучения в университетите и се надявам, че скоро ще „излязат“ кадри, но смятам,  че остава проблемът с липсата на практически стаж.  Аз лично съм ЗА да обучаваме студенти, тъй като имаме нужда от тях и ми е много по-лесно някой, който учи ФМ, да му го обясня нагледно, отколкото при хора, които имат съвсем различен профил и образование.