Меню
Страници

Професионален домоуправител

Изборът на услугата „Професионален домоуправител” Ви предоставя пакет от услуги по Ваш избор и съдействие на екип от квалифицирани специалисти, които да се грижат за оптималната организация, доброто стопанисване и поддръжка на Вашата собственост.

Основната идея на професионалния домоуправител е да осигури спокойствие на собствениците на сградата, за която се грижи като им спести време, пари и стрес.

Услугата ни „Професионален домоуправител” използва нашият дългогодишен опит в областта на недвижимото имущество и етажната собственост, касаещ текущата поддръжка, управлението и покриването на общите разходи, познаването на законите и правата за ползване, местните и национални нормативни актове, данъчни закони и много други.

 

Ако изберете нашата услуга „Професионален домоуправител”, ние Ви гарантираме персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.

Ние ценим Вашето време и затова Ви предлагаме широк набор от услуги, с които ще си осигурите първокласна грижа за собствения Ви дом.

 

С услугата „Професионален домоуправител” ние Ви предоставяме персонално ангажиран служител за:

· Организиране на Общите събрания

· Изготвяне на домова книга и регистрация на сградата в общината, в пълно съответствие със Закона за управление наетажната собственост;

· Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и управление на етажната собственост в жилищната сграда

· Защита на общия интерес на мнозинството на собствениците

· Телефонна линия за получаване на сигнали от съседи и търговски запитвания

· Изготвяне на годишен бюджет, предвиждащ текущите разходи по управление на етажната собственост

· Непрекъснат контрол за изпълнение на приетия от етажните собственици годишен бюджет, анализ на разходите и предлагане на мерки за тяхното намаляване

· Администратевен и сервизен регистър и база данни на сградата

· Изготвяне на детайлен списък с необходими ремонти на общите части

· Организиране и контрол по изпълнение на допълнителни ремонти

· Счетоводство на приходите и разходите

· Касиер

· Изготвяне на подробен месечен отчет с препоръки на всеки три месеца

· Управление и плащане на сметки за ток, вода, газ, топлофикация и абонаменти

· 24-часа организация и помощ при аварийни ситуации по сигнал

· Съдействие при водене на преговори за отдаване под наем на калкани,козирки,различни партерни и тавански помещения

· Юридическа обезпеченост

В Допълнение по Ваш избор Ние ще се грижим за:

Почистване на стълбища, междуетажни площадки, коридори, асансъори, входове на сградата и други прилежащи общи части
Почистване на врати и прозорци във входовете на комплекса
Почистване на външни общи площи (теракот, гранитогрес, паркинг, тротоар, пътеки)
Почистване на закрити паркоместа, складове, междуизбени пространства и други подземни помещения
Почистване на дивани и килими
Снегопочистване около входовете и други прилежащи общи части – през зимният период
Поддръжка на градини и зелени площи, вкл. поливане, озеленяване, зазимяване и отзимяване
Зазимяване, отзимяване, ежедневна поддръжка и почистване на басейн
Денонощна рецепция или портиер
Денонощна охрана
Поддържане и ремонт на инсталациите (Ел.и ВиК инсталации, пожароизвестяващи системи и т.н.)
Абонаментна поддръжка на асансьор
Техническа поддръжка общи части
Организиране и контрол по изпълнението на допълнителни ремонти
Почистване и проверка на покривни и подпокривни пространства

В допълнение:

Home Care предлага осигуряване на допълнителни услуги, съобразно желанието на етажните собственици като: съдействие за прехвърляне на партиди, индивидуално почистване на дома и офиса,ремонти и подобрения,застраховки, доставки, текущо управление на индивидуални имоти чрез отдаване под наем или само чрез поддържането на жилището, докато неговите собственици отсъстват и много други.

Вашите сметки може да платите и по банков път:

Ø  Титуляр „Хом Кеър БГ“ ЕООД

Ø  IBAN: BG77BPBI79371025357718

Ø  BIC: BPBIBGSF

Ø  Валута: BGN

Ø  Банка:Юробанк България /Пощенска Банка/

Ø  Основание за плащане; адрес, име на собственик/ наемател/ или абонаментен номер.