Меню
Страници

Управление на бизнес сгради

Инвестицията в бизнес имот е сериозно финансово решение. За да се достигне  крайната цел, в случая увеличението на стойността на активите във времето, всеки ход в управлението трябва да бъде добре обмислен от гледна точка на настоящата и бъдеща ситуация. Ние от Home Care сме натрупали достатъчно познания за местните условия и значително международно ноу-хау по отношение на оптимална организация за качествено стопанисване и подръжка от първия до последния ход, ние сме готови да споделим този опит с вас.

Home Care Ви предоставя пакет от услуги по Ваш избор и съдействие на екип от квалифицирани специалисти, които да се грижат за оптималната организация, доброто стопанисване управление и поддръжка на Вашата сграда, тъй като няма нито една самостоятелна услуга, която да е сбор от толкова отделни елементи, каквато е управлението на имоти. То съдържа в себе си отношения с наемодатели, наематели, доставчици на услуги за съоръженията на сградата, посетители, застрахователи, банки.

Независимо дали става въпрос за придобиване или продажба на бизнес имоти, отдаване под наем или увеличаване стойността на активите, Home Care е насреща, за да предложи своята подкрепа. Наборът от услуги, чрез които можем да застанем зад всеки ваш план, е следният:

 

1.Основни Услуги

 • Подпомагаме процеса на всички етапи, от строителството на бизнес площи до предаването им за стопанисване;
 • Свързваме се с перспективни наематели и отговаряме на запитвания по време на довършителните работи;
 • Изготвяме документи за извършване на услуги и организираме изпълнението им;
 • Подготвяме предварителен бюджет по пера, за цени за услуги и разработваме съответните процедури;
 • Наемаме и обучаваме управленския персонал, който ще работи на място;
 • Подготвяме Правилник за вътрешният ред;
 • Помагаме при стартирането на маркетингова и рекламна кампания;
 • Изготвяме и детайлно следим изпълнението на годишният  Бюджет;
 • Изготвяме подробни месечни отчети;
 • Управляваме дейността на доставчиците на услуги (сигурност, техническа поддръжка и др.);
 • Разработваме и следим за изпълнението на планирана програма за профилактика на съоръженията;
 • Организираме работи по ремонт и модернизация;
 • Планираме капитални подобрения;
 • Представителство на инвеститори;
 • Контрол на строителни и ремонтни дейности;
 • Почистване – ежедневно, периодично, специално;
 • Охрана – физическа, техническа, ВИП, специална;
 • ВиК – водопроводни и канализационни системи и помпи – 24 часа на разположение при всяко повикване;
 • Електрически – всички изисквания и правила за вътрешен ред относно всички изградени системи с ниско напрежение и генератори; 24 часа на разположение при всяко повикване;
 • Ремонтни – всички видове ремонтни и заваръчни дейности;
 • Технически инсталации и съоръжения – подемни съоръжения (асансьори и ескалатори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални), дърводелски услуги и др., 24часа на  разположение при всяко повикване;
 • Покриви и тавани – съоръжения, изолации и др., 24часа на  разположение при всяко повикване;
 • Парково оформление – зелени и прилежащи площи и площадки;
 • Паркинги – паркингови системи и контрол на достъп;
 • Периодични отчети за състоянието на всички съоръжения и системи на имота;
 • Плащания към подизпълнители;
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика;

2.Отношения с наематели

 • Следим за спазването от страна на наемателите на задълженията им по договора за наем;
 • Поддържаме кореспонденция с наемателите за налични оплаквания чрез служител, връзки с клиенти, ежедневно на разположение;
 • Ръководим преговорите, преотдаването под наем и процесите на релокация;
 • Администриране на имоти и финансови услуги;
 • Обработваме фактури, събираме такси за наем, поддръжка и услуги (касиер);
 • Изпълняваме дейности по администриране на банкови сметки и счетоводна дейност;
 • Подготвяме и следим изпълнението на годишен бюджет за такси за услуги;
 • Подготвяме анализ на наемите и създаваме база данни с информация за наемите и следене на ключови дати;
 • Извършваме кредитен контрол и инициираме действия за погасяване на всякакви задължения, съвместно с предпочитан от вас адвокат;
 • Предлагаме консултантски услуги по застраховане и помощ при съдебни спорове;
 • Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации;
 • Редовни срещи с наемателите по процедури, изисквания и наредби;
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика;

 

Ежедневното управление на всеки отделен имот е бизнес сам по себе си и то точно толкова динамичен, колкото изглежда. Разпростира се от процедурата по наемане на персонал, през отношенията с наематели до наблюдаването на работата на доставчиците на услуги за поддръжка на съоръженията. Осигуряваме съответната хигиена и сигурност. Следим внимателно счетоводните и правните ви документи. Проверяваме всичко да е в съответствие с основните показатели на бюджета.  Обръщайки се към нас за всяка от изброените по-горе услуги ние Ви гарантираме персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.