Меню
Страници

Управление на затворени комплекси

Съобразно спецификите на затворените комплекси и предвидените в тях услуги, Home Care изготвя цялостен план за поддръжка и управление.

Ежедневното управление на всеки отделен имот е бизнес сам по себе си и то точно толкова динамичен, колкото изглежда. 
Разпростира се от процедурата по наемане на персонал, през отношенията с наематели до наблюдаването на работата на доставчиците на услуги за поддръжка на съоръженията. Осигуряваме съответната хигиена и сигурност. Следим внимателно счетоводните и правните ви документи. Проверяваме всичко да е в съответствие с основните показатели на бюджета.  Обръщайки се към нас за всяка от изброените по-долу услуги, ние Ви гарантираме персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.

 

 

На Ваше разположение Ние ще предоставим Ваш персонално ангажиран служител за:

 • Организиране на Общи събрания
 • Регистрация на етажната собственост в Общината
 • Планиране на годишен бюджет
 • Изготвяне и детайлно следене изпълнението на годишният  Бюджет
 • Изготвяме подробни месечни отчети.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред
 • Защита на общия интерес на мнозинството от собственици
 • Подготвяне на детайлен списък с необходими ремонти на общите части
 • Касиер
 • Счетоводство на приходите и разходите
 • 24 часа организация и помощ при аварийни ситуации
 • Разработваме и следим за изпълнението на планирана програма за профилактика на съоръженията
 • Планираме капитални подобрения и модернизация
 • Плащания към подизпълнители

В Допълнение по Ваш избор Ние ще се грижим за изпълнението на:

 • Почистване на стълбища, междуетажни площадки, коридори,асансъори, входове  на сградата и други прилежащи общи части
 • Почистване на врати и прозорци във входовете на комплекса
 • Почистване на външни общи площи (теракот, гранитогрес, паркинг, тротоар, пътеки)
 • Почистване на закрити паркоместа, складове, междуизбени пространства и други подземни помещения
 • Снегопочистване около входовете и други прилежащи общи части – през зимният период
 • Поддръжка на градини и зелени площи, вкл. поливане, озеленяване,зазимяване и отзимяване
 • Зазимяване,отзимяване,ежедневна поддръжка и почистване на басейн
 • Денонощна рецепция или портиер
 • Денонощна охрана
 • Поддържане и ремонт на инсталациите (Ел. и ВиК инсталации, пожароизвестяващи системи  и т.н.)
 • Абонаментна поддръжка на асансьор
 • Ремонтни  дейности – всички видове ремонти, дърводелски услуги  и заваръчни дейности
 • Технически поддръжка на  инсталации и съоръжения в общите части – подемни съоръжения (асансьори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални)
 • Организиране и контрол по изпълнението на допълнителни ремонти
 • Почистване и проверка на покривни и подпокривни пространства
 • Плащане на сметки за ток и вода за общите части
 • Контрол и управление на фитнес помещения, наемане на специализиран и квалифициран персонал
 • Паркинги – паркингови системи, парково оформление  и контрол на достъп
 • Отчети за състоянието на всички съоръжения и системи
 • Периодични отчети за състоянието на имота
 • Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика
 • Извършваме кредитен контрол и инициираме действия за погасяване на всякакви задължения, съвместно с предложен от нас или  предпочитан от вас адвокат

Всички наши служители са внимателно подбрани и преминали продължително обучение,  с оглед да поддържат високо ниво на професионализъм и да предоставят качествено обслужване. В работните си взаимоотношения с вас Ние ще осмислим и изградим вашето индивидуално решение. Home Care не е поредната компания за управление на собствеността, ние отговаряме за поетите си задължения и работим за пълното удовлетворение на нашите клиенти. Вярваме, че извършваната работа от нас изгражда нашата репутация утре!